• cultural.am
  • Երաժշտություն
  • Կոմպոզիտորներ

Կոմպոզիտորներ

Հովիկ Սարդարյան

Armenian

Կոմպոզիտոր

Ծնվել է 1993թ. հուլիսի 16-ին:

2012-ին Իտալիայի Քսենիա ասոցացիայի կողմից ճանաչվել է Արևելք-Արևմուտք (East West) փառատոնի հաղթող:

Կարդալ: Հովիկ Սարդարյան

  • Hits: 4339