Լեզուն տարածաժամանակային ստեղծարարության ծիրում. Նոամ Չոմսկի

Արդյո՞ք լեզուն ստեղծարարության տարածություն է, մաթեմատիկորեն ճշգրիտ համակարգ, թե՞ և՛ այն, և՛ այն: Ինչպես է Նոամ Չոմսկին ազդել լեզվի ժամանակակից ըմբռնման վրա, ինչու է լեզուն ավելի բարդ, քան արհեստական ​​բանականությունը, և որոնք են համընդհանուր քերականության տեսության թերությունները:

Փիլիսոփա, տեսաբան, քաղաքական ակտիվիստ, լեզվաբանության գեներատիվ ուղղության հիմնադիր Նոամ Չոմսկին ծնվել է 1928 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Ֆիլադելֆիայում։ Համալսարանական տարիներին ուսումնասիրել է մաթեմատիկա, լեզվաբանություն և փիլիսոփայություն։ 1962 թվականից Չոմսկին Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի պրոֆեսոր է և մինչ օրս դասավանդում է։ Հայրենակիցները Նոամ Չոմսկուն անվանում են «ամերիկյան Սոկրատես»։
Չոմսկու առաջին և հայտնի աշխատություններից է «Սինտակտիկական կառուցվածքները» (1957թ.), որտեղ նա ուրվագծել է գեներատիվ լեզվաբանության տեսությունը։

«Այս ուսումնասիրությունների վերջնական արդյունքը պետք է լինի լեզվական կառուցվածքի տեսությունը, որտեղ կոնկրետ քերականությունների նկարագրական մեխանիզմները կներկայացվեն և կուսումնասիրվեն վերացական ձևով՝ առանց կոնկրետ լեզուներին հղումների» Ն. Չ.։

Չոմսկու մեթոդի առանձնահատկությունն այն է, որ նա ներկայացնում է բնական լեզվի քերականությունը որպես մեխանիզմ, որը կարող է առաջացնել անսահման թվով քերականորեն ճիշտ նախադասություններ՝ սկզբնական սահմանափակ լեզվական ռեսուրսների առկայության դեպքում։ Սակայն նրա նպատակը ոչ միայն մաթեմատիկորեն ճշգրիտ քերականական համակարգի բացահայտումն էր, այլև մարդկանց կողմից լեզվի ստեղծագործական կիրառման և երեխաների կողմից լեզվի յուրացման մեխանիզմների ուսումնասիրությունը։ Համընդհանուր քերականության գաղափարն առաջացել է մի շարք ուսումնասիրությունների հիման վրա, որոնք նվիրված են լեզվի և մտածողության միջև կապին, մասնավորապես` Վիգոտսկու տեքստի («Մտածում և խոսք», 1934 թ.), ինչպես նաև հիմնված մտածողության բնածին բնույթի վերաբերյալ Դեկարտի տեսակետների վրա։
Նոամ Չոմսկու հայացքները բազմիցս ենթարկվել են փոփոխությունների, սակայն նրա հիմնարար նախադրյալը մնացել է անփոփոխ՝ լեզվի կարողությունը բնածին է: Այնուամենայնիվ, ի՞նչն է կոնկրետ բնածին: Գիտնականը կարծում է, որ համընդհանուր քերականությունը` որպես շարահյուսական կանոնների ընդհանուր հավաքածու, ներկառուցված է ուղեղում։ Այսպիսով` տրամաբանությունը, ըստ որի մենք կառուցում ենք նախադասություններ, գործում ենք լեզվական կոնստրուկցիաներով, թելադրված է հենց բնությունից, մեր ուղեղի կենսաբանական բնութագրերից, և սա այն պայմաններից մեկն է, ըստ որի կա համընդհանուր քերականություն։ Այսպիսով` Չոմսկին վստահ է, որ լեզվի կառուցվածքի ուսումնասիրությունը, ինչպես նաև դրա ազատ կիրառումը կօգնի հասկանալ մարդու մտքի կառուցվածքը։ Նրա տեսությունը նոր մոտեցում էր լեզվի և մտքի փոխհարաբերությունների խնդրի ուսումնասիրության համար։ Ահա օրինակ,
Չոմսկու լեզվի տեսության ամենանորարարական և իսկապես հեղափոխական դրույթն այն էր, որ լեզվի ձևավորումը չի անցնում հնչյուններից դեպի բառեր և, այնուհետև, նախադասություններ շղթան, այլ, ընդհակառակը, վերացական շարահյուսական կառուցվածքներից դեպի հնչյունաբանություն: Այսպիսով` գեներատիվիզմը սկսեց զբաղվել ոչ թե լեզվի ուսումնասիրությամբ և նկարագրությամբ, այլ ընդհանրապես լեզվի ձևավորման գործընթացի մոդելավորմամբ։ Սակայն իմացաբանության տեսակետից համընդհանուր քերականության տեսությունը մեզ տանում է անհատի կողմից օբյեկտիվ գիտելիք ստանալու անհնարինության ճանաչմանը, այսինքն՝ հակառեալիզմին։ Լեզվի բնածին կարողությունը, եթե այդպիսին կա, ապահովում, բայց նաև սահմանափակում է մեր ճանաչողական հնարավորությունները, ինչպես Կանտի տեսության կատեգորիաները։ Այդ առթիվ կարող ենք վերհիշել Լյուդվիգ Վիտգենշտեյնի տեսությունը, որը համոզված էր, որ բնական լեզվով անհնար է որևէ կայուն կազմավորում գտնել։ Վերջինիս տեսակետը բացառում է համընդհանուր քերականության գոյությունը։ Վիտգենշտեյնի կարծիքով՝ մենք ունակ չենք իրականությունը որպես այդպիսին ադեկվատ ըմբռնել։ Անհատը դատապարտված է գործ ունենալու «իմացաբանական բազմակարծության» հետ, որի էությունը բացահայտվում է «լեզվական խաղերի», «ընտանեկան նմանությունների» և «կյանքի ձևերի» մեջ։

Անկախ նրանից, թե ինչպես ենք վերաբերվում գեներատիվ քերականության տեսության գործնական կողմին, չի կարելի հերքել, որ դրա նպատակները տեղին են, իսկ խնդիրների լուծման մեթոդները՝ նորարարական։ Չնայած դրան` Չոմսկու տեսությունը, ուժեղ կողմերի հետ մեկտեղ, ունի նաև թույլ կողմեր, բայց, այնուամենայնիվ, այն հեղափոխություն կատարեց լեզվաբանության մեջ, որտեղ տեղի ունեցավ անցում ստրուկտուրալիստական ​​պարադիգմայից դեպի գեներատիվի: Գեներատիվ լեզվաբանությունը, որը հիմնված է ռացիոնալիզմի և կոնստրուկտիվիզմի սկզբունքների վրա, իհարկե բախվեց նաև ակտիվ քննադատությունների։ Իր հերթին, հետաքրքիր է հետևել Չոմսկու փաստարկին, ով քննադատել է Վ. Քուայնի լեզվի տեսությունը: Քուայնը մեկնաբանում է էմպիրիզմը որպես մարդու և արտաքին աշխարհի միակ հնարավոր կապ. առարկաները ազդում են մեր զգայարանների վրա, որոնք այնուհետև մշակում են ստացված տեղեկատվությունը և ազդանշաններ ուղարկում ուղեղին: Այս տեսակետը համապատասխանում է շրջապատող իրականության ճանաչման բիհեվիորիզմի տեսությանը, որը կարող է արտահայտվել «խթան - ռեակցիա - ամրապնդում» բանաձևով։ Ըստ Քուայնի՝ լեզվի ուսուցումը տեղի է ունենում այս օրինաչափության համաձայն։ Այսպիսով, յուրաքանչյուր բառ, որը մենք օգտագործում ենք, արդյունք է անհատի վրա սոցիալական աշխարհի նպատակային ազդեցության: Իսկ օրինակ հոլիզմի սկզբունքը լրացնում է Քուայնի լեզվի տեսությանը և ասում, որ մարդը հիշում է ոչ միայն առանձին բառեր, այլ ողջ, համատեքստը որոնցում կարող են օգտագործվել բառերը: Չոմսկին քննադատում է բիհեվիորիզմի սկզբունքը և ցույց տալիս դրա անհամապատասխանությունը՝ մատնանշելով լեզվի ստեղծագործական հիմքերը։ Լեզուն օգտագործվում է տվյալ իրավիճակին համապատասխան։ Անհատը կարողանում է հասկանալ, ճիշտ այնպես, ինչպես կարող է ստեղծել, նախադասություններ,որոնք նախկինում չի լսել: Մինչդեռ, ըստ բիհեվիորիզմի, անհատը կսովորի միայն այն բառերը, որոնք բավականաչափ ուժեղ ազդեցություն ուեն: Ենթադրությունը, որ լեզուն ստեղծելու և օգտագործելու ունակությունը մեզ կենսաբանորեն բնորոշ է, չի հակասում դրա ստեղծագործական օգտագործման փաստին, քանի որ այն սահմանափակված չէ արտաքին գործոններով։
Այս հայեցակարգի շրջանակներում անհնար է բացատրել նույն իմաստով տարբեր բառերի հասկանալու գործընթացը։ Այսպիսով, պարզ չէ, թե ինչպես խթանների սահմանափակ շարքը կհանգեցնեն բառի օգտագործման անսահմանափակ թվով տատանումների:
Գեներատիվ լեզվաբանության զարգացումը հնարավոր է դարձել լեզվի ուսումնասիրության նախկին ավանդույթների շնորհիվ, ինչպիսիք են փիլիսոփայական քերականությունը, որը սկիզբ է առել 18-րդ դարում, ինչպես նաև ստրուկտուրալիզմը, որի հիմնադիրը համարվում է Ֆերդինանդ դը Սոսյուրը։

«Ստրուկտուրալիզմը ուսումնասիրության պարարտ ոլորտ է, այն «ցույց տվեց, որ լեզվում կան կառուցվածքային հարաբերություններ, որոնք կարելի է ուսումնասիրել վերացականորեն», Ն.Չ.։

Գաղափարներից շատերը, որոնք իրենց տեղն են գտել գեներատիվ քերականության մեջ, վերցված են ստրուկտուրալիզմից: Օրինակ, Սոսյուրի սեգմենտավորման և դասակարգման մեթոդները, փոքր փոփոխություններով, հայտնվեցին Չոմսկու լեզվի մակերեսային կառուցվածքում: Այնուամենայնիվ, գեներատիվ քերականությունն ընդգրկում է հետազոտության ավելի շատ ոլորտներ, այն սերտորեն միահյուսված է նեյրոֆիզիոլոգիայի և ճանաչողական հոգեբանության հետ:

Չոմսկու նշանավոր աշխատություններից է «Լեզու և միտք»-ը (1972), որը բաղկացած է երեք գլուխներից, որոնք իրենց հերթին հիմնված են դասախոսությունների վրա, որոնք նա կարդացել է 1967 թվականին Բերկլիի համալսարանում։
Առաջին գլխում հեղինակը նկարագրում է անցյալի ձեռքբերումները՝ կապված լեզվի բնական հատկանիշների պրիզմայով մտածողության ուսումնասիրության հետ։ Երկրորդ գլխում Չոմսկին նկարագրում է լեզվաբանների ժամանակակից ձեռքբերումներն այս խնդրի վերաբերյալ։ Իսկ երրորդ գլխում նա նկարագրում է իր ենթադրական կանխատեսումները լեզվաբանության հետագա ձեռքբերումների մասին լեզվի և մտքի ուսումնասիրության համատեքստում։ Լեզուն, մտածողությունը և գիտակցությունը կապող տեսությունը (հոգեբանական եռյակ) առաջանում է ի հակադրություն ֆորմալացված լեզու, արհեստական ​​ինտելեկտով մեքենաներ ստեղծելու գաղափարին: Չոմսկին պնդում է, որ մարդկային լեզուն և մտածողությունը ավելի բարդ են, քան արհեստական ​​ինտելեկտի մշակողները փորձում են ներկայացնել։ Մաթեմատիկական տեսությունը և սոցիալ-վարքաբանական գիտությունները մեծապես պարզեցնում են լեզվի յուրացման և մտածողության ձևավորման գործընթացը՝ ամեն ինչ իջեցնելով բացառապես ալգորիթմների համակարգի։ Հետևաբար, հիմքեր չկան ակնկալելու, որ առկա տեխնիկան կարող է ապահովել ներթափանցման և ըմբռնման անհրաժեշտ խորություն և տալ օգտակար արդյունքներ. դա ակնհայտորեն ձախողվեց, և, փաստորեն, լեզվաբանական հետազոտություններում համակարգիչների օգտագործման վրա ժամանակի, էներգիայի և գումարի զգալի ծախսերը որևէ նշանակալի առաջընթաց չեն գրանցել լեզվի օգտագործման և դրա բնույթի մեր ըմբռնման հարցում:
Չոմսկին նաև հոգեբանության կողմնակից է, նա կենտրոնանում է մարդու հոգեկանի և գիտակցության ուսումնասիրության անհրաժեշտության վրա։ Հակառակ դեպքում, «կարծես թե բնական գիտությունները պետք է կոչվեին «չափիչ գործիքներից ընթերցումներ վերցնելու գիտություններ»։

Միևնույն ժամանակ Չոմսկին քննադատում է այն մոտեցումը, որով լեզվի կարողությունը զարգանում է: Ասել, որ խոսելու ունակությունը զարգացել է կախված անհատի նպատակներից, սխալ է, գիտնականը կարծում է, որ լեզուն ունի չափազանց շատ գործառույթներ և դրա օգտագործման բազմազան ձևեր:

«Ես փորձել եմ հիմնավորել այն միտքը, որ լեզվի ուսումնասիրությունը, ինչպես ավանդաբար առաջարկվում է, կարող է շատ բարենպաստ հեռանկար առաջարկել մարդու հոգեկան գործընթացների ուսումնասիրության համար: Լեզվի օգտագործման ստեղծագործական ասպեկտը, երբ ուսումնասիրվում է փաստերի նկատմամբ պատշաճ ուշադրությամբ, ցույց է տալիս, որ սովորության և ընդհանրացման ներկայիս պատկերացումները՝ որպես վարքագծի կամ գիտելիքի որոշիչներ, բացարձակապես անբավարար են: Լեզվի կառուցվածքի վերացականությունը հաստատում է այս եզրակացությունը, և այն նաև հուշում է, որ ինչպես ընկալման, այնպես էլ գիտելիքների ձեռքբերման մեջ մտածողությունը ակտիվ դեր է խաղում ձեռք բերված գիտելիքների բնույթը որոշելու հարցում: Լեզվաբանական ունիվերսալների էմպիրիկ ուսումնասիրությունը հանգեցրել է մարդկային լեզուների հնարավոր բազմազանության վերաբերյալ շատ սահմանափակող և, կարծում եմ, բավականին հավանական վարկածների ձևակերպմանը, վարկածներ, որոնք նպաստում են ուսուցման տեսության մշակման փորձին, որն իր պատշաճ տեղն է տալիս ներքին մտավոր գործունեությանը: Ինձ թվում է, որ, հետևաբար, լեզվի ուսումնասիրությունը պետք է կենտրոնական տեղ զբաղեցնի ընդհանուր հոգեբանության մեջ», Ն.Չ.։

Ալմաստ Մուրադյան

  • Created on .
  • Hits: 54611

Կայքը գործում է ՀՀ մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։

© 2012 Cultural.am. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են ՀՀ օրենսդրությամբ: Կայքի հրապարակումների մասնակի կամ ամբողջական օգտագործման ժամանակ հղումը կայքին պարտադիր է: